CATALOGUE     BROCHURE     THIỆP     BAO BÌ     BANNER-BANDROLL-BACKDROP     NHÃN HÀNG     ẤN PHẨM KHÁC
DỊCH VỤ TRANH     DỊCH VỤ ẢNH     TRANH CHÚC MỪNG     THIỆP CƯỚI     THIẾT KẾ WEBSITE     THIẾT KẾ LOGO     TRANG NHẤT
THIẾT KẾ SLIDESHOW GIỚI THIỆU CÔNG TY     SLIDESHOW GIỚI THIỆU SẢN PHẨM     SLIDESHOW ẢNH CƯỚI & KỶ NIỆM

TRANH ẢNH TRANG TRÍ & LÀM QUÀ TẶNG     TRANH ẢNH GIÁ ĐẶC BIỆT

 

           Sản phẩm được in và ép trên gỗ dày 1cm. Rất phẳng, bóng bẩy và sang trọng. (Xem ảnh chụp của sản phẩm).
                                                       Nhận đặt hàng theo yêu cầu (thể loại, chủ đề, kích thước ...).
                                                       Có thể in lời đề tặng, chữ ký hoặc nội dung quảng cáo lên sản phẩm.
                                                       Giao hàng miễn phí (các tỉnh với đơn hàng từ 1.500.000đ, Sài Gòn với đơn hàng từ 800.000đ).
                                                                      ĐT: 0909.799001 - 0902.788001 (Xin đặt hàng trước từ 5 đến 10 ngày)

 
     
 

001 (80cm x 40cm - 420.000đ)

 
     
 

002 (100cm x 60cm - 720.000đ)

 
     
 

003

 
     
 

004 (50cm x 80cm - 560.000đ)

 
     
 

005 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

006 (80cm x 40cm - 420.000đ)

 
     
 

007 (60cm x 90cm - 590.000đ)

 
     
 

008 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

009 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

010 (60cm x 80cm - 570.000đ)

 
     
 

011 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

012 (80cm x 40cm - 420.000đ)

 
     
 

013 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

014 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

015

 
     
 

016 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
     
 

017 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

018 (100cm x 60cm - 720.000đ)

 
     
 

019 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

020 (50cm x 100cm - 620.000đ)

 
     
 

021 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     
 

022 (60cm x 120cm - 950.000đ)

 
     
 

023 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

024 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

025

 
     
 

026 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
   
 

027

 
     
 

028 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

029 (100cm x 50cm - 620.000đ)

 
     
 

030 (50cm x 100cm - 620.000đ)

 
     
 

031 (50cm x 100cm - 620.000đ)

 
     
 

032 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

033 (40cm x 80cm - 420.000đ)

 
     
 

034

 
     
 

035 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

036 (50cm x 40cm - 130.000đ)

 
     
 

037 (80cm x 40cm - 420.000đ)

 
     
 

038 (50cm x 40cm - 290.000đ)

 
     
 

039 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     
 

040 (80cm x 50cm - 560.000đ)

 
     
 

041 (60cm x 90cm - 590.000đ)

 
     
 

042 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

043 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

044 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

045 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

046 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
     
 

047 (bộ 4 bức 25cm x 60cm - 1.090.000đ)

 

048 (40cm x 80cm - 420.000đ)

     

049 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     

050 (80cm x 40cm - 420.000đ)

 
     

051 (40cm x 80cm - 420.000đ)

 
   

052 (50cm x 100cm - 620.000đ)

     
 

053 (50cm x 100cm - 620.000đ)

 
     
 

054 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

055 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

056 (120cm x 60cm - 950.000đ)

 
     
 

057 (50cm x 100cm - 620.000đ)

 
     
 

058 (60cm x 90cm - 590.000đ)

 
     
 

059 (50cm x 40cm - 290.000đ)

 
     
 

060 (40cm x 100cm - 550.000đ)

 
     
 

061 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
     
 

062 (40cm x 50cm - 290.000đ)

 
     
 

063 (120cm x 50cm - 820.000đ)

 
     
 

064 (60cm x 90cm - 590.000đ)

 
     
 

065

 
     

066 (80cm x 60cm - 570.000đ)

     
 

068

 
     
 

069 (bộ 4 bức 25cm x 70cm - 1.290.000đ)

 
     
 

070

 
     
 

071 (100cm x 50cm - 620.000đ)

 
     
 

072 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
     
 

073 (40cm x 80cm - 420.000đ)

 
     
 

074 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     
 

075 (60cm x 80cm - 570.000đ)

 
     
 

076 (100cm x 60cm - 720.000đ)

 
     
 

077 (80cm x 100cm - 1.250.000đ)

 
     
 

078 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

079 (50cm x 50cm -360.000đ)

 
     
 

080 (40cm x 50cm - 290.000đ)

 
     
 

081 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

082 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     
 

083 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

084 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     

085 (80cm x 60cm - 570.000đ)

     
 

086 (40cm x 80cm - 420.000đ)

 
     
 

087 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

088 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

089 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
     
 

090 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     

091 (bộ 4 bức 25cm x 60cm - 1.090.000đ)

     
 

092 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
   

093 (60cm x 160cm - 1.780.000đ)

     
 

094 (50cm x 40cm - 290.000đ)

 
     
 

095 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

096 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

097 (50cm x 40cm - 290.000đ)

 
     
 

098 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

099 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

100 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

101 (80cm x 60cm - 570.000đ)

 
     
 

102 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

103 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

104 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

105 (40cm x 60cm - 320.000đ)

 
     
 

106 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

107 (90cm x 60cm - 590.000đ)

 
     
 

108 (60cm x 40cm - 320.000đ)

 
     
 

109 (120cm x 60cm - 950.000đ)

 
   
 

110 (50cm x 50cm - 360.000đ)

 
   
     
  Lên đầu trang  
  CÔNG TY CỔ PHẦN CON ĐƯỜNG SÁNG - E6 đường C2, Tân Thới Nhất, Q.12, Sài Gòn   ĐT: 0902.799001 - 0906.998541
Website:
www.conduongsang.vn   Email: thegioidesign@gmail.com